„Și totuși, în noi zicem: toate se pot schimba”

„Câți pomi tineri stau frumoși și plini de podoabă, despre care nimeni nu știe de ce nu dau rod. Ei au fost păziți și îngrijiți, crescuți la loc de adăpostire, sprijiniți cu pari tari pentru ca să crească drepți. Ei au fost udați la timp, li s‑a pus gunoi după trebuință, au fost în sfârșit îngrijiți cu cea mai mare cunoștință și înțelegere omenească, pentru ca să le fie priincioase primăvara cea frumoasă și plină de flori și vara cea bogat roditoare. Dar ce să vezi? Primăvara n‑a adus fructele așteptate și toamna n‑a avut ce coace. E amară, ce mult amară, poate cea mai amară durere, o osteneală îndelungată fără folos, o osteneală pentru oameni iubiți, o osteneală pentru un lucru bun, o osteneală care totuși n‑a izbutit. Trece timp îndelungat fără să mărturisim că munca și osteneala au fost zadarnice. Trece timp îndelungat, până să părăsim lucrarea începută. Și chiar atunci nu părăsim nici speranța, nici lucrarea, până la adâncile noastre bătrâneți. Mintea noastră, inima noastră sunt frământate de cugetarea că noi, în neștiința noastră, n‑am îngrijit îndestul de ceea ce era mai de căpetenie, și că din vina noastră fructe n‑au fost, că din vina noastră cele care au fost nu s‑au copt, ci au căzut verzi de pe pom. […]

Și totuși, în noi zicem: toate se pot schimba. Punem pe om într‑o lume nouă, în care el se poate face peste așteptare de vrednic, dacă ar sta singur acolo, într‑o împrejurime priincioasă, în care să nu‑i fie închise ușile și inimile celor buni, și în care lucrarea se săvârșește cu izbândă. Acela care voiește să îndrepte și să deschidă o cale nouă, acela este adesea nevoit să vadă cu întristare că pe cât priceperea lui a fost mare, pe atâta mâinilor lui le‑a lipsit puterea cuviincioasă pentru a izbuti acolo unde trebuia să izbutească.“

***

Fragment din eseul „Despre pomul vieţii“ de Regina Elisabeta, din volumul „Cuvinte sufleteşti“ (1888); textul integral în:

Reginele scriitoare ale României, Elisabeta (Carmen Sylva) şi Maria. Ediţie îngrijită, introducere, note şi bibliografie de Silvia Irina Zimmermann. Colecţia “Istorie cu blazon”, Bucureşti: Editura Corint, 2021, 400 pagini, ISBN 978-606-793-964-4.

https://www.sizimmermann.de/buch/reginele-scriitoare.htm