Reginele scriitoare ale României, Elisabeta (Carmen Sylva) şi Maria

Ediţie îngrijită de Silvia Irina Zimmermann

 

Reginele scriitoare ale României, Elisabeta (Carmen Sylva) şi Maria. Ediţie îngrijită, introducere, note şi bibliografie de Silvia Irina Zimmermann, Bucureşti: Editura Corint, 2021, ISBN 978-606-793-964-4.

Despre volum pe pagina Editurii Corint: Reginele scriitoare

Cuprins:

Reginele scriitoare - un fenomen românesc (introducere, pp. 7-84)

  Scrisul ca un mod de viaţă
  Asemănări tematice şi stilistice
  Regina în oglindă: portrete subiective

Operele reginelor:

  Regina Elisabeta (Carmen Sylva): opere publicate (selecţie)
  Regina Maria: opere publicate (selecţie)

Pagini alese din opera reginelor (pp. 85-365)

  Regina Elisabeta (Carmen Sylva) (pp. 87-175)
  Poezii autobiografice
  Vârful cu Dor (din: Poveştile Peleşului)
  Insula Şerpilor
  Prinţul Codrului
  Cuvinte sufleteşti (selecţie)
  Regina Maria (pp. 177-366)
  Cartea minunată a părintelui Simion
  Insula Şerpilor
  Visătorul de vise
  Ţara mea. Ţara pe care o iubesc (fragmente)

Notă asupra selecţiei de texte (pp. 367-368)

Album (pp. 369-400)